Una ESE, o Empresa de Serveis Energètics, s’encarrega de proporcionar una sèrie de serveis de tipus energètic. Aquests serveis inclouen l’assessoria energètica, el disseny d’un projecte adequat al local o instal·lació existent, la construcció o instal·lació de nous elements, l’operació i manteniment del sistema instal·lat i el control, el mesurament i en alguns casos subministrament de l’energia consumida en un determinat període pel client.

 

En altres paraules, l’Empresa de Serveis Energètics avalua la situació inicial del client, proposa les possibles solucions d’estalvi i instal·la la que millor s’adapti a les necessitats del client, com per exemple, la substitució d’una caldera de gasoil per una de biomassa, amb el corresponent estalvi energètic i econòmic.

Avantatges de les ESE (Empreses de Serveis Energètics)

Fer ús d’una Empresa de Serveis Energètics té una gran quantitat d’avantatges. Per començar, l’ESE s’encarrega de la gestió i el manteniment dels equips d’obtenció i subministrament d’energia. Això significa que el client no ha de preocupar-se més que per gaudir de la llum i la calor, mentre l’ESE assumeix les relacions amb gestors, proveïdors, instal·ladors i altres organismes. A més, en procurar un equipament energètic altament eficient s’aconsegueix un gran estalvi, tant econòmic com a mediambiental.

Aquest estalvi econòmic és el que s’usa per finançar tot el projecte. Mentrestant, l’Empresa de Serveis Energètics assumeix tots els riscos associats al projecte fins que finalment el client obté un equipament eficient i modern que resulta seu al final del contracte amb l’ESE.

Finalment, cal destacar el gran avantatge que són les ajudes que el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme gestiona mitjançant el Fons d’Eficiencia Energètica per al desenvolupament de projectes de panells solars tèrmics, instal·lacions geotèrmiques i de biomassa a través d’empreses de Serveis Energètics.

Com funciona la relació amb l’Empresa de Serveis Energètics?

En termes pràctics, l’Empresa de Serveis Energètics gestiona la instal·lació de l’equip d’estalvi energètic, corrent amb totes les despeses inicials. El client paga a poc a poc aquest desemborsament inicial en forma de quotes mensuals. Però aquestes quotes mensuals estan subjectes a la condició que s’obtingui un determinat estalvi per eficiència energètica.

Tots aquests aspectes es detallen detingudament en el contracte que signen l’ESE i el client, de manera que ambdues parts aconsegueixin uns determinats beneficis.

D’aquesta manera l’usuari comença a estalviar en la factura de la llum des del primer moment, i l’Empresa de Serveis Energètics obté beneficis econòmics alhora que redueix l’impacte ambiental i les emissions de CO2 relacionades amb l’obtenció d’energia.

Recommended Posts