PROJECTE SUBESTACIÓ DE CAN VINYALS

INSTAL·LACIÓ DE 2 TRANSFORMADORS DE 50 MVA DE POTÈNCIA NOMINAL

Tipus: Electricitat AT  Distribució MT
Establiment: Subestació Can Vinyals
Sector Activitat: Zona esportiva
Any d’execució: 2013

La subestació de Can Vinyals compta amb circuits de tensions nominals 220 kV i 25 kV , en la qual s’instal·laran 2 transformadors de 50 MVA de potència nominal cadascun.

La instal·lació de 220 kV consta d’una escomesa des de les esmentades posicions 8 i 9 del parc de REE mitjançant conductors de potència amb aïllament sec i a través d’una canalització situada a la E.R. de Sentmenat propietat de REE.

La instal·lació de 25 kV s’ubica en un edifici de nova construcció a l’interior de la parcel·la, emprant cel·les en configuració de doble barra amb interruptor automàtic i tall en buit.