general-padros-centralitzacio-de-climatitzacio-6

PROJECTE GENERAL PADRÓS

PROJECTE DE CENTRALITZACIÓ DE CLIMATITZACIÓ A GENERAL PADRÓS

La finalitat de la instal·lació és la centralització de climatització, és a dir de proveir la climatització i l’ACS dels habitatges amb una instal·lació centralitzada gestionada per una empresa externa com a empresa de serveis energètics.

La instal·lació dona servei als habitatges amb una superfície total de 789,52 m2 útils.

La instal·lació de climatització consta d’una bomba de calor, que distribueix amb un seguit de canonades d’aigua l’energia fins a les subestacions de comptatge i regulació de cada habitatge.

L’ACS es produeix amb un instal·lació solar tèrmica, utilitzant com a sistema auxiliars la bomba de calor, i per més seguretat es disposa d’una caldera elèctrica.

L’aigua calenta escalfada en la instal·lació es distribueix per un sistema de canonades fins a les mateixes subestacions de comptatge i regulació de cada habitatge.

Per a cada habitatge s’instal·la una subestació que disposa de comptadors de calories i cabalímetres per tal de comptabilitzar els consums de cada habitatge, així com un intercanviador de calor de plaques que produirà l’ACS de forma instantània i així evitar problemes de legionel·losi.

Aquestes subestacions estan monitoritzades amb un sistema de telegestió que permetrà la gestió de la venta de l’energia consumida per cada usuari.

Dins de cada habitatge es produeix la climatització amb una unitat de tractament d’aire que distribueix aire calent o fred en funció de la temporada a totes les zones de cada habitatge.

Els sistema de conductes tenen el sistema d’impulsió pel sostre i el sistema de retorn es farà des de l’alçada del terra.

Per l’ACS, cada habitatge té el sistema de canonades que des de la subestació el proveeix d’ACS i aigua freda de xarxa.

Al tractar-se d’una instal·lació de climatització i ACS el sistema de canonades dels baixants està format per un sistema de quatre tubs que es distribueixen a cada subestació. Dos d’ells per la climatització i dos per l’ACS.

Totes les instal·lacions comunes es troben ubicades a la coberta de l’edifici en una zona habilitada per aquesta funció i la qual té l’accés restringit només al personal autoritzat. En aquesta zona s’ubiquen les bombes de calor, les bombes circuladores, les plaques solar tèrmiques i tots els elements comuns a la instal·lació hidràulica.

Les subestacions es troben ubicades en les zones comuns de cada planta, amb la finalitat de que tinguin lliure accés les persones responsables del manteniment.