can-cuch-1

INSTAL·LACIÓ DE CALDERES DE BIOMASSA AMB FOTOVOLTAICA I SOLAR TÉRMICA A CAN CUCH

Biomassa-Fotovoltaica-Solar Térmica

Tipus: Biomassa-Fotovoltaica-Solar Térmica
Establiment: Hotel Restaurant Can Cuch
Sector Activitat: Hosteleria i Restauració
Instal·lació i Manteniment: 2 anys
Potència Instal·lada en Biomassa: 500 kW

Caldera d’Estelles Instal·lada: Heizomat RHK-AK 504
Energia produïda: 300.000 kWh/any
Consum de Biomassa estimat: 95,23 Tn estella /any
Emisions de CO2 estalviades: 102,27 Tn Co2/any
Any d’execució: 2013

Instal·lació de dues calderes de pèl·let de 56 kW cada una amb una potència total de 112kW. Sistema amb connexió amb un sistema solar tèrmic existent. Instal·lació de cogeneració mitjançant la instal·lació d’un bescanviador d’aigua tubular de 19kW per a l’aprofitament de l’energia de refrigeració de la camisa del motor de generació elèctrica. Instal·lació de sistema fotovoltaic aïllat de 36kWp de potència amb bateries amb una acumulació total de 5.880 Ah.