artes-1

GENERACIÓ I XARXA DE CALOR INTERNA A LA FUNDACIÓ PATRONAT DE LA VILA D’ARTÉS

GENERACIÓ I XARXA DE CALOR INTERNA

Tipus: Generació i Xarxa de calor interna
Establiment: Fundació Patronat de la Caritat de la Vila d’Artés
Sector Activitat: Serveis Assistencials
Instal·lació i Manteniment: 2 anys
Potència Instal·lada en Biomassa: 500 kW

Caldera d’Estelles Instal·lada: Heizomat RHK-AK 504
Energia produïda: 300.000 kWh/any
Consum de Biomassa estimat: 95,23 Tn estella /any
Emisions de CO2 estalviades: 102,27 Tn Co2/any
Any d’execució: 2013

Instal·lació d’una caldera d’estella de 500 kW, interconnexió amb les sales de màquines existents i legalització de totes les instal·lacions.