POLÍTICA DE PRIVADESA

En compliment de l’article 13, així com dels principis de licitud, lleialtat i transparència que estableix el Reglament UE 979/2016, General de Protecció de Dades -en endavant RGPD-, l’informem que:

El responsable del tractament de les dades personals que es puguin recollir a través dels mitjans de contacte posats a la seva disposició en aquest lloc web és Comercial Vallesana de Subministraments, S.A., amb NIF. A-08217556, i amb domicili a Plaça Catalunya, 6 de Caldes de Montbui (Barcelona). Pot contactar amb el responsable a través del 900.181.776 o del correu info@electracaldensecomercial.com. D’ara endavant Comercial Vallesana de Subministraments.

 1. Tractament de dades en l’àmbit de la pàgina web

Finalitats del tractament de dades personals

Les dades personals que ens faciliti podran ser tractades per diferents motius, segons correspongui al motiu pel qual vostè les faciliti:

 • Gestionar les seves sol·licituds d’informació, i contestar les seves consultes;
 • Remetre-li informació sobre ofertes i promocions així com informació publicitària de Comercial Vallesana de Subministraments, per diferents mitjans de contacte, inclosos els electrònics (SMS, MMS, correu, apps);
 • Atenció al client.

Legitimació per al tractament de les dades personals

Les dades podran ser tractades, segons la finalitat per a la qual van ser recollides, amb les següents bases jurídiques del tractament:

 1. Consentiment de l’interessat, recollida en l’article 6.1 del RGPD. Que deriva de l’acció expressa de l’interessat quan marca les caselles d’acceptació d’enviament de publicitat.
 2. L’execució d’un contracte o l’aplicació de mesures precontractuals, recollida en l’article 6.1.b. RGPD. Que deriva de la sol·licitud d’un pressupost o valoració econòmica, realització de comandes o compres, i en definitiva del desenvolupament de la relació contractual que s’estableixi.
 3. El compliment d’obligacions legals de Comercial Vallesana de Subministraments, recollida en l’art. 6.1.c del RGPD. En relació a la legislació aplicable en matèria atenció al client, civil, fiscal, financera i tributària.

Terminis de conservació.

Les dades seran conservades durant el temps necessari per assolir els fins per als quals hagin estat recollides, en particular i com a mínim, a partir de la finalització de la relació, durant els terminis legals aplicables en matèria financera i tributària, d’atenció al client i per tant d’exigència de possibles responsabilitats civils.

Les dades gestionades en relació amb l’enviament de comunicacions comercials es mantindran durant el temps que vostè autoritzi a la seva conservació, i seran eliminades quan vostè sol·liciti la baixa del servei d’enviament d’informació.

 1. Dades de terceres persones.

Si durant les seves comunicacions amb Electra Comercial vostè facilita dades de terceres persones, l’informem que:

 • Només pot facilitar-nos dades de terceres persones, si compta amb el consentiment exprés d’aquestes. Per tant en remetre’ns dades de terceres persones, vostè manifesta que compta amb el consentiment abans esmentat, o bé, que compta amb la capacitat legal per manifestar per elles, aquest consentiment.
 • Totes les persones de les quals ens remeti dades, han de conèixer el contingut del present apartat. Vostè manifesta que les ha informades i els hi ha donat a conèixer el seu contingut.
 • Comercial Vallesana de Subministraments no es fa responsable en cas que l’usuari que ompli els formularis o sol·licituds de reserva no compleixi amb els punts anteriors.
 1. Caràcter facultatiu de l’emplenament de formularis i veracitat de les dades aportades

Els diferents formularis posats a la seva disposició tenen identificades aquelles dades que són d’obligat compliment, i per tant requisit indispensable per poder gestionar la consulta, sol·licitud o alta. Si no contesta els apartats, no podrem atendre correctament la seva petició.

 1. Comunicació i cessió de dades a tercers.
 • A l’Administració pública competent. En compliment de les obligacions imposades en matèria laboral, fiscal, mercantil, financera i tributària.
 • Als tercers necessaris per a la gestió de la relació contractual/precontractual. Bancs i caixes d’estalvi, transportistes o empreses de paqueteria, entre d’altres, segons sigui necessari.
 • A empreses d’enviaments i missatgeria. Les seves dades podran ser comunicades a les empreses del sector de missatgeria, enviaments i paqueteria, amb motiu de la gestió de l’enviament d’equipatge, documents o altres objectes que així ho sol·liciti l’hoste.
 1. Transferències internacionals de dades

Comercial Vallesana de Subministraments utilitza serveis que, per la ubicació dels servidors en els que allotja la informació, o per la de la seva seu principal, la UE considera que en usar-los es realitza una transferència internacional de dades a països fora de la Unió Europea.

Sona complex, però en realitat és una acció realitzada en el dia a dia de qualsevol empresa o persona que utilitzi xarxes socials, o aplicacions en el núvol, correus de les grans tecnològiques, etc. En el context d’aquest aclariment, l’informem que Comercial Vallesana de Subministraments realitza les següents transferències internacionals de dades, quan fa servir:

Xarxes socials: en prestar consentiment per publicar les seves dades personals a les  xarxes socials en què Comercial Vallesana de Subministraments té perfils corporatius, vostè autoritza la realització de la transferència internacional de dades als EUA. Li recomanem visitar els apartats de privacitat de les diferents xarxes socials esmentades en els consentiments.

 

Aquest consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

Correu: Comercial Vallesana de Subministraments utilitza Mailchimp, un servei de gestió de correu electrònic i emmagatzematge en el núvol. Aquesta eina, si bé emmagatzema dades en servidors allotjats a la UE, té la seva central als EUA, per la qual cosa es realitza una transferència internacional de dades a la mateixa.

Les anteriors transferències internacionals de dades es realitzen sota l’habilitació de l’acord Privacy Shield entre els EUA i la Unió Europea. Més informació: https://www.privacyshield.gov/welcome

 1. Drets dels usuaris

Consentiment i revocació

L’usuari podrà revocar els consentiments donats, en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament de les dades durant el període efectiu, anterior, de l’autorització.

 

Drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat.

L’usuari o visitant podrà sol·licitar l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació o supressió, així com en determinats casos, si li fos d’aplicació, a la limitació del tractament o portabilitat de les seves dades, així com a oposar-se al tractament d’aquestes. Tot això d’acord amb la normativa de protecció de dades abans assenyalada.

Pot exercitar els seus drets de la protecció de dades escrivint a Comercial Vallesana de Subministraments al correu info@electracaldensecomercial.com, o a l’adreça de contacte indicada al principi d’aquest document. Si ho desitja, pot utilitzar els formularis disponibles a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o sol·licitar-nos una còpia dels mateixos via correu electrònic.

Les sol·licituds d’exercici de drets realitzades pels usuaris seran gestionades en un termini màxim d’un mes. En cas de no estar conforme amb la resposta donada, l’usuari pot presentar una reclamació davant l’esmentada autoritat de control. La seva sol·licitud serà atesa en un termini no superior a 30 dies.

Pot exercir els drets que li reconeix el RGPD, en qualsevol moment.

Comercial Vallesana de Subministraments està compromesa amb el respecte i defensa dels drets de protecció de dades personals dels seus usuaris, visitants i clients.