Les instal·lacions contra incendis són un element fonamental en qualsevol negoci o activitat comercial. Aquestes instal·lacions compleixen el paper d’augmentar la seguretat en un establiment, activitat o infraestructura quant a incendis es refereix.

Les instal·lacions contra incendis permeten detectar i sufocar l’incendi abans que es produeixi. En cas que no es pugui evitar el començament de l’incendi, les instal·lacions contra incendis busquen minimitzar els danys causats pel foc, així com la pèrdua de vides humanes.

Finalment, gràcies a aquestes instal·lacions, les empreses i negocis poden recuperar el ritme normal de la seva activitat comercial al més aviat possible una vegada s’ha extingit l’incendi.

Les instal·lacions contra incendis normalment consten de molts elements diferents. Alguns d’ells tenen un caràcter preventiu, uns altres, detector i alguns altres serveixen per extingir el foc una vegada s’ha produït.

Els elements preventius d’una instal·lació contra incendis poden anar des del disseny del mateix edifici o els materials usats en la seva construcció, fins a la col·locació de llums d’emergència i senyals en cas d’incendi. Aquests elements preventius tenen un paper passiu i intenten que no s’arribi a produir l’incendi.

Les instal·lacions contra incendis se solen composar d’elements preventius, detectors i extintors.

Si no es pot evitar el començament del foc, és molt important detectar-ho al més aviat possible.

Entre els elements detectors d’una instal·lació contra incendis trobem detectors de fums de diferents tipus i polsadors manuals que serveixen perquè les persones alertin al sistema i als bombers de l’incendi.

Finalment, entre els elements actius d’extinció de l’incendi trobem extintors de diferents tipus, ruixadors automàtics, boques d’incendis o columnes seques. Totes aquestes peces d’una instal·lació contra incendis s’engeguen per reduir al mínim els danys causats per un incendi i per salvar les vides humanes que puguin trobar-se en perill.

És important tenir en compte que no tots els incendis són iguals. No es produeixen de la mateixa manera i tampoc es poden prendre les mateixes mesures per prevenir-los o per extingir-los.

Conèixer l’origen del foc és clau per utilitzar un agent extintor o un altre. Per exemple, en cap cas ha d’usar-se aigua per intentar apagar un incendi d’origen elèctric.

Per evitar danys majors i poder reprendre l’activitat comercial al més aviat possible, les empreses han de comptar amb una instal·lació contra incendis eficient i adaptada a la seva activitat, infraestructura i necessitats.

Recommended Posts