Hi ha llocs que connecten amb la naturalesa d’una manera especial: que la viuen, que formen part d’ella d’una manera autosuficient, que la senten com si es tractés de quelcom íntimament lligat a la seva ànima. Aquest és el cas de l’hotel Can Cuch: situat en el cor del Montseny, aquest hotel rural ha sabut conservar l’essència dels seus orígens —una masia del s. X— sense renunciar a tots els avantatges que ofereix la tecnologia en ple s. XXI.

Així, aquesta masia reconvertida en un allotjament amb encant ha sabut adaptar-se al seu temps i ho ha fet no solament oferint als seus hostes totes les comoditats possibles, sinó fent-ho d’una forma respectuosa amb el medi ambient.

D’aquesta manera, l’Electra Comercial ha tingut la sort de col·laborar amb aquest hotel-restaurant per convertir-lo en un espai autosuficient que genera energia gràcies a panells solars tèrmics i calderes de biomassa, i electricitat a través de plaques fotovoltaiques i grups de cogeneració.

Per aconseguir-ho, s’ha instal·lat dues calderes de pèl·lets de 56 Kw cadascuna que ataquen un dipòsit d’inèrcia de 2.000 litres, i s’ha realitzat obres de millora d’instal·lació d’energia solar tèrmica de 18 captadors solars. Des del grup electrogen també s’ataca aquest dipòsit d’inèrcia amb un sistema de cogeneració mitjançant un bescanviador tubular per permetre la recuperació de el calor del bloc.

Aquesta instal·lació serveix com a font d’energia elèctrica i tèrmica per a l’Aigua Calenta Sanitària (ACS) i climatització de l’hotel i el restaurant.
Les calderes de biomassa instal·lades disposen de sonda lambda, neteja automàtica del cremador i bescanviador mitjançant turbulador i, fins i tot, recollida automàtica de cendres i un dipòsit per emmagatzemar-les.

Amb totes aquestes instal·lacions, l’Electra Comercial ha aconseguit que l’Hotel Can Cuch s’adapti als nous temps sense renunciar a les seves arrels i a la seva profunda connexió amb l’entorn i el seu passat eminentment rural, lligat tan a la naturalesa del Montseny com a la passió per allotjar al viatger .

Recommended Posts