El passat 28 de març, el molt honorable Artur Mas va inaugurar l’Espai d’Aigua i Salut de Taradell EAS, acompanyat de diferents personalitats: l’alcalde del municipi, Lluís Verdaguer, el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, i el Conseller de Presidència, Francesc Homs.

Electra Comercial va dur a terme la instal·lació de la caldera de biomassa, que produeix la calor necessària per cobrir les exigències energètiques del Pavelló Municipal d’Esports El Pujoló; aquesta caldera cobrirà, també, la demanda d’energia de la futura piscina municipal.

La viabilitat de la instal·lació de la caldera es va analitzar per tal que fos explotada per una empresa de serveis energètics, la qual fos la responsable del subministrament de calor als edificis i, a més, es fes càrrec tant del manteniment integral de la instal·lació com de la gestió de la compra de la biomassa i de la venda d’energia tèrmica als usuaris.

El projecte consta d’una caldera de biomassa que està ubicada en una sala de màquines annexa al pavelló, al qual subministrarà energia amb una petita xarxa de calor que també escalfarà la nova piscina.

La instal·lació d’aquesta caldera de biomassa està projectada amb la finalitat de cobrir al màxim les necessitats energètiques d’ambdós edificis, per tal de reduir al mínim el consum de gasoil de les calderes del pavelló. Tanmateix, aquestes calderes romandran instal·lades com a sistema auxiliar, per tal de continuar tenint una font d’energia en cas de parada per manteniment o avaria de la caldera de biomassa.

La sala de màquines i la sitja de calor s’ha dimensionat per permetre una futura ampliació d’aquesta que permeti l’ampliació de la xarxa cap a altres equipaments municipals.

Recommended Posts