El nostre equip

L’ELECTRA COMERCIAL COMPTA AMB UN EQUIP PROPI FORMAT PER ENGINYERS, INSTAL·LADORS, TÈCNICS I ALTRES PROFESSIONALS AMB LA FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA NECESSÀRIES PER A PORTAR A TERME ELS DIFERENTS PROJECTES EN QUÈ PARTICIPEM. TAMBÉ TENIM EL SUPORT DELS EQUIPS ESPECIALITZATS DE LES ALTRES EMPRESES QUE FORMEN EL NOSTRE GRUP (TELECOMUNICACIONS, DISTRIBUCIÓ I GENERACIÓ ELÈCTRICA, ETC.).

CAPACITAT DE RESPOSTA

UN EQUIP PER A CADA PROJECTE

Per a cada projecte que afrontem, creem un equip pluridisciplinari específic format per professionals especialitzats en les diferents àrees requerides. Es tracta d’equips eficients, d’una dimensió mitjana, que ofereixen la capacitat de resposta necessària per a cada situació. Això ens permet comptar amb totes les habilitats que requereix el projecte, a la vegada que evitem crear equips sobredimensionats que encareixen els costos i alenteixen el procés de presa de decisions.
Un projecte. Un equip. Resultats garantits.

LA FORÇA D’UN GRUP

COORDINACIÓ ENTRE PROFESSIONALS

Quan afrontem projectes de grans dimensions o d’una especial complexitat, els equips de l’Electra Comercial reben el suport de les altres empreses del grup. Això ens permet accedir ràpidament als recursos i coneixements necessaris, a la vegada que garantim la màxima coordinació durant el projecte, que no sempre és possible quan es treballa amb externs.

Enginyers

El departament d’enginyeria de l’Electra Comercial és una àrea de treball multidisciplinari de la nostra empresa que s’especialitza en el disseny, execució i seguiment dels nostres projectes d’instal·lacions energètiques o d’altres tipus.

També realitza tasques de consultoria tecnològica i assistència tècnica en els projectes que ho requereixen. A més a més, porta a terme una intensa activitat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació (I+D+i) de forma interna amb l’objectiu de mantenir-nos al capdavant del sector i satisfer les necessitats canviants dels nostres clients.

Instal·ladors

Tan important com el disseny del projecte és la seva implementació d’acord amb els requisits tècnics del client i les normatives que regulen el nostre sector.

Per a garantir la màxima qualitat en tots els nostres projectes, a l’Electra Comercial comptem amb un equip d’instal·ladors propi, format per professionals amb titulació oficial i una gran experiència.

Això els permet, no sols assegurar la correcta execució dels projectes, sinó a més a més aportar consells i suggeriments valuosos sobre la marxa per tal de poder assolir la màxima qualitat i eficiència en els serveis.