Electricitat

L’Electra Comercial té una trajectòria de més de 50 anys en la realització d’una ampla varietat de projectes tècnics relacionats tant amb l’alta tensió (instal·lacions, distribució, xarxes privades, etc.) com amb la baixa tensió (instal·lacions domèstiques, en habitatges unifamiliars, plurifamiliars, naus industrials i locals comercials). Comptem amb la capacitat, coneixements i recursos necessaris per a assolir els resultats que necessita la teva empresa.

Aigua

L’amplia experiència de l’Electra Comercial en l’àmbit de les instal·lacions d’aigua engloba des de la creació de xarxes de distribució i xarxes d’hidrants, a la distribució en interiors, les instal·lacions de bombeig, així com la fontaneria i els sistemes de tractaments d’aigües per a diferents necessitats industrials o agropecuàries.

Gas

Implementem projectes integrals de distribució de gasos combustibles de diferents tipus, així com d’instal·lacions receptores i d’emmagatzematge de gas per a consum propi. També ens encarreguem de proporcionar, instal·lar i mantenir tots els aparell que són necessaris per a la correcta explotació del projecte.

Climatització

Els nostres serveis de climatització van dirigits tant a l’entorn domèstic (instal·lacions d’aire condicionat, calefacció per a llars i sistemes centralitzats de climatització per a edificis) com a l’àmbit industrial (fred industrial i gasos fluorats). També tenim una gran experiència en calefacció per a instal·lacions agropecuàries.

Energies Renovables

Som pioners i especialistes en instal·lacions d’energies renovables que aprofiten les diferents tecnologies disponibles actualment: fotovoltaica, biomassa, solar tèrmica, aerotèrmica, geotèrmica, eòlica, etc. A més a més, podem gestionar projectes de centrals hidroelèctriques, centrals tèrmiques i instal·lacions de cogeneració o trigeneració capdavanteres.

Seguretat

L’Electra Comercial ofereix un ampli ventall de serveis relacionats amb la seguretat física: alarmes, instal·lacions contra incendis, sistemes de videovigilància, seguretat física i perimetral, etc. Treballem tant per a indústries com per a comerços i particulars que volen assolir el més alt nivell de protecció beneficiant-se de les tecnologies més innovadores.

Telecomunicacions

Els nostres serveis de telecomunicacions inclouen la instal·lació, gestió i manteniment de sistemes integrats de veu i dades per a empreses, sistemes de megafonia, senyalització i interfonia per a indústries i edificis d’ús públic, i d’altres especialitats com ara els sistemes de BMS (Building Management System), la programació de PLC industrials i els sistemes d’integració SCADA més avançats.