Perquè és tan important el reciclatge de les làmpades?

A vegades, la gent dubta de la importància dels processos de reciclatge: les conseqüències a curt termini no són, per norma, gaire visibles i afecten la producció contínua de nous productes que es podrien seguir reutilitzant, de tal manera que el procés ha d’iniciar-se des de zero amb molta més freqüència.

Les làmpades i lluminàries són alguns d’aquests elements susceptibles d’un reciclatge constant, ja que estan formades per materials que podem reciclar i retornar al mercat sense una gran afectació productiva i ambiental. D’aquesta manera evitarem consumir recursos nous sense que els que ja tenim hagin esgotat la seva vida útil.

A més, si reciclem les bombetes, estarem prevenint un mal més gran: les làmpades porten petites quantitats de mercuri en el seu interior; les regulacions mediambientals exigeixen un control adequat amb la finalitat d’evitar possibles emanacions al medi. Si aquests controls no es dugessin a terme, aquestes quantitats de mercuri que, per si mateixes, no són un problema, podrien convertir-se en quelcom molt difícil de solucionar.

Per aquest motiu, la Federació Nacional d’Empresaris d’Instal•lacions Elèctriques i Telecomunicacions d’Espanya (FENIE) i l’empresa de reciclatge Ambilamp, que actua en tot el territori nacional, van arribar a un acord de col•laboració que pretén fomentar el reciclatge de làmpades i donar sortida als nous productes.

A les oficines administratives de l’Electra Comercial, ubicades al núm. 6 de Plaça Catalunya, disposem d’uns contenidors gestionats per Ambilamp, en els quals podreu dipositar les vostres làmpades i llumeneres sempre que vulgueu perquè puguin ser tractades de la manera més adient.

Amb els materials recuperats es poden produir noves bombetes o material per asfalt i ceràmiques, per exemple. Aconseguir una menor quantitat d’agents contaminants i augmentar els beneficis del reciclatge és a les nostres mans: col•laborem per aconseguir un medi més net!

Recommended Posts