Domòtica

Els sistemes de domòtica als habitatges són cada cop més habituals i proporcionen nombrosos beneficis, que van des de l’estalvi d’energia a l’accessibilitat

La domòtica està present a quatre de cada deu habitatges al nostre país i les previsions són que tingui un creixement del 300 % en els pròxims anys, segons estimacions del sector. Però què entenem exactament quan parlem de domòtica? Quins avantatges ofereix als usuaris domèstics? I sobretot, realment val la pena la inversió en un sistema domòtic per a la llar?

Tal com explica l’Associació Espanyola de Domòtica i Immòtica (CEDOM), la domòtica és el conjunt de tecnologies aplicades al control i l’automatització intel·ligent de l’habitatge; mentre que parlem d’immòtica quan aquestes tecnologies s’apliquen a altres tipus d’edificis no destinats a habitatges, com ara hotels, centres comercials, escoles, universitats, hospitals, etc.

En els darrers anys, el sector de la domòtica ha crescut molt i avui està present a pràcticament el 40 % dels habitatges existents i el 60 % dels habitatges de nova construcció. Malgrat això, no totes les instal·lacions domòtiques són iguals ni ofereixen el mateix nivell de funcionalitats.

Tipus d’instal·lacions de domòtica als habitatges

Una instal·lació de domòtica està composta per tres elements: els sensors, que recullen informació sobre l’entorn o l’habitatge; la central domòtica, que processa la informació i les instruccions o la programació de l’usuari; i els actuadors, que executen les accions sol·licitades per la central domòtica segons les instruccions o la programació de l’usuari. La comunicació entre aquests tres elements es pot fer mitjançant cables o una tecnologia de connexió sense fils. A la vegada, aquests components poden tenir diversos nivells d’integració en l’immoble.

Això defineix els tres grans tipus d’instal·lacions de domòtica als habitatges que existeixen:

  • Dispositius connectats: es tracta dels anomenats dispositius intel·ligents, que tenen connexió a Internet i es poden controlar mitjançant aplicacions mòbils o fins i tot amb la veu, fent servir assistents virtuals com Alexa, Siri o Google Assistant. Constitueixen el nivell més bàsic de domòtica, però estan presents a la majoria de les llars modernes i són el nivell d’entrada a aquesta tecnologia que obre pas a solucions més complexes.
  • Kits de domòtica: consisteixen en una combinació de sensors i actuadors domòtics, juntament amb una central de control, que permeten incorporar la domòtica a una llar sense haver de fer grans inversions en modificacions de les instal·lacions elèctriques o de comunicacions. Generalment inclouen sensors per portes i finestres, termòstats, llums regulables, endolls intel·ligents, controls per als motors de les persianes, etc.
  • Sistemes de domòtica integrats: en aquest darrer cas, tant la central domòtica com els sensors i actuadors estan totalment incorporats a les instal·lacions de l’habitatge. Això permet assolir un nivell de funcionalitats més avançat que en els casos anteriors: sensors de presència i proximitat, detectors de fum, foc i aigua, sensors de temperatura i d’il·luminació, tancament centralitzat de les portes i finestres, etc. Aquesta mena sistemes integrats només se solen trobar a habitatges nous o reformats.

Un nombre creixent de fabricants ofereix ecosistemes domòtics integrals per a tots els pressupostos i també s’està avançant en la interoperabilitat entre dispositius domòtics de diferents marques gràcies a estàndards com KNX. Això fa que la presència de dispositius connectats, kits de domòtica i sistemes de domòtica sigui cada cop més habitual als habitatges.

Avantatges dels sistemes de domòtica als habitatges

El principal avantatge de la domòtica als habitatges és l’estalvi energètic, que pot suposar una reducció de fins al 30 % en la factura de l’electricitat. Això es deu, en primer lloc, al fet que els sistemes domòtics incorporen temporitzadors, programadors i termòstats que permeten programar l’encesa i apagada de les llums i electrodomèstics, per aprofitar les noves tarifes amb discriminació horària i fer un ús més racional de la calefacció o l’aire condicionat.

En combinació amb persianes i finestres motoritzades, fins i tot és possible aprofitar les diferències de temperatura amb l’exterior per climatitzar la llar d’una manera natural. A més a més, la majoria dels sistemes de domòtica als habitatges monitoren el consum dels diferents aparells per detectar les ineficiències i promoure hàbits que milloren la sostenibilitat.

D’altra banda, els sistemes de domòtica augmenten el control i la seguretat als habitatges. Per exemple, es poden integrar amb els sistemes d’alarma per detectar intrusions o avisar l’usuari en cas que es produeixi una fuita d’aigua o gas, un incendi o qualsevol altra incidència. Si el sistema disposa de càmeres de videovigilància, fins i tot és possible veure les diferents zones de la casa des d’un ordinador o dispositiu mòbil, així com configurar sensors de presència i proximitat que alertin en cas que es produeixi qualsevol activitat sospitosa en l’immoble.

A més a més, els habitatges domòtics ofereixen un major confort i accessibilitat per a tots els membres de la casa, especialment les persones grans o amb discapacitat. La possibilitat de controlar els aparells a distància, veure qui truca a la porta o vigilar l’habitació del nadó des del televisor o el telèfon mòbil, programar els electrodomèstics, etc. suposa un estalvi de temps i esforç. El resultat és una llar més confortable i amigable per a tots els que hi viuen. Fins i tot es poden integrar sistemes de teleassistència per avisar els familiars o els serveis sanitaris en cas que una persona gran tingui una caiguda o qualsevol altre accident mentre està sola a casa.

Finalment, una inversió en domòtica pot ajudar a revalorar un habitatge, incrementant el seu valor de mercat i fent-lo més atractiu per a possibles compradors en el futur. Cal tenir en compte que un de cada tres compradors d’habitatges considera imprescindible que la seva propera llar disposi de domòtica. L’eficiència energètica també és un aspecte molt valorat en els nous habitatges i, com hem vist, la domòtica hi juga un paper important. Especialment en habitatges unifamiliars o d’alt estànding, disposar d’un sistema de domòtica és quasi un requisit pels avantatges que ofereix en termes de comoditat, seguretat i accessibilitat de la llar.

Recommended Posts