El confort és quelcom al que la societat actual no vol renunciar i actualment són moltes les llars,  que ja disposen d’aparells d’aire condicionat amb bomba de fred i calor.

La climatologia pròpia del mediterrani fa que pràcticament mig any s’utilitzi l’aire condicionat en la seva funció de fred i l’altre meitat amb bomba de calor, aquesta situació fa que sigui molt recomanable fer unes tasques de manteniment que aporten nombroses avantatges que detallem a continuació:

1.    Major potència tèrmica:

Un petit manteniment de l’aparell fa que la potència tèrmica inicial es mantingui de forma constant i regulada pel que l’aparell d’aire condicionat consumirà molt menys energia elèctrica amb el conseqüent estalvi monetari.

 

2.    Aire més net

La simple acció de tenir cura en netejar els filtres periòdicament, farà que l’aire sigui molt més net i el confort de la dependència climatitzada molt millor.

 

3.    La unitat externa també conta

Es igual d’important tenir cura de mantenir neta la part posterior de la màquina externa per a conservar la qualitat de l’aire condicionat com per evitar possibles averies i demés. Aquesta operació es relativament senzilla si la màquina es accessible fàcilment, si no, caldrà contractar els serveis d’un professional del manteniment que utilitzarà els corresponents equips de seguretat per accedir al manteniment.

 

4.    Tenir un nivell mínim de càrrega de gas ajuda a estalviar energia

Mantenir els nivells de càrrega de gas de l’aparell d’aire condicionat dona com a resultat un estalvi energètic equivalent a vàries hores de consum de corrent pel que moltes vegades la simple acció de procurar periòdicament que el nivell sigui el correcte ens evitarà despeses innecessàries i un estalvi a la factura de la llum.

 

5.    Preveure i solucionar possibles fugues del gas refrigerant

Es conegut que els aparells d’aire condicionat requereixen d’un manteniment de càrrega del gas refrigerant, però moltes vegades aquest fet no és una solució al problema donat el més important es detectar perquè on hi ha les fugues i esmenar-les correctament.

Les tècniques per cercar les fugues són vàries i és molt recomanable que aquest manteniment sigui realitzat per un professional del manteniment, no solament per la seva efectivitat i rapidesa si no perquè es tracta d’una labor complexa per un particular.

 

Aquests són alguns dels consells i avantatges que s’aconsegueixen amb un correcte manteniment, però si el que es vol és tenir una instal·lació 100% fiable el millor és contractar un servei de manteniment d’aire condicionat amb un mantenidor autoritzat.

Recommended Posts